See PRO editionSee PRO edition

 

 

คำสั่งเเต่งตั้งรักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

คำสั่งเเต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก

เเต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ยกเลิกคำสั่ง และแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนตำเเหน่ง

คำสั่งแบ่งงานส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขนายชาติศิริ โอนย้าย)

คำสั่งแบ่งงานส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล

คำสั่งแบ่งงานส่วนราชการกองการศึกษา (แก้ไขนายเกียรติศักดิ์ ครั้งที่ 1)

คำสั่งแบ่งงานส่วนราชการกองการศึกษา (แก้ไขนายเกียรติศักดิ์)

คำสั่งแบ่งงานส่วนราชการกองการศึกษา

คำสั่งแบ่งงานส่วนราชการกองคลัง (แก้ไขนางสาวจันนภา)

คำสั่งแบ่งงานส่วนราชการกองคลัง

คำสั่งแบ่งงานส่วนราชการกองช่าง

คำสั่งแบ่งงานส่วนราชการหน่วยตรวจสอบภายใน (แก้ไขนางสาวหงศ์เหม ครั้งที่1)

คำสั่งแบ่งงานส่วนราชการหน่วยตรวจสอบภายใน (แก้ไขนางสาวหงศ์เหม)

คำสั่งแบ่งงานส่วนราชการหน่วยตรวจสอบภายใน 2565

Designs by CoolMaxRadio