See PRO editionSee PRO edition

 

 

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ (www.nongluklocal.com) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้

ประชาสัมพันธ์

ทดสอบ 044081018

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (13 กันยายน 2565)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2565 (19 กรกฎาคม  2565)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2565

แผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2564  (8  เมษายน  2564)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563(e-bidding)

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านประโดก ม.5 ต.หนองหลัก

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

 

 

 

 

Designs by CoolMaxRadio