See PRO editionSee PRO edition

 

 

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ (www.nongluklocal.com) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้

ประชาสัมพันธ์

ทดสอบ 044081018

ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมืองดเผาในที่โล่ง

เพื่อเป็นการลดภาวะโลกร้อนและป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก  ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  งดการเผาทุกชนิด เช่น การเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตร  ทั้งการเผาขยะ เผาเศษใบไม้  วัชพืช  โดยหันมาจัดการเศษวัสดุการเกษตร อาทิ ตอซังข้าว ตอซังข้าวโพด ตอซังอ้อย และซากวัชพืชฤดูแล้ง โดยการไถ่กลบ การใช้สารย่อยสลาย หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม

 

 

 

 

 

ล็อกอินสมาชิก

บุคคลออนไลน์

มี 25 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Designs by CoolMaxRadio