See PRO editionSee PRO edition

 

 

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ (www.nongluklocal.com) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้

ประชาสัมพันธ์

ทดสอบ 044081018

 

                           วีดิทัศน์

   

 

                      >>ช่องทางติดต่อ - สอบถาม<<

                                          

 

 

                       

 

                                แผนที่

 

ประกาศข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัย

โครงการ/กิจกรรม การมีส่วนร่วมของคณะผู้บริการ

โครงการ/กิจกรรม การมีส่วนร่วมของคณะผู้บริหาร

โครงการ/กิจกรรม การมีส่วนร่วมของคณะผู้บริหาร

โครงการ/กิจกรรม การมีส่วนร่วมของคณะผู้บริหาร

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งานบริหารงานบุคคล

            

นายจรัส  รัตนภักดี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก

โทร.044-081018 / 097-9628946

  

          รับฟังความคิดเห็นประชาชน 

 

 แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม อบต.หนองหลัก

         ลงทะเบียนคำร้องเด็กแรกเกิด

          ประชาสัมพันธ์ เด็กเเรกเกิด

         แจ้งติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้า

        แจ้งถนนสาธารณะชำรุดเสียหาย

            นโยบายไม่รับของขวัญ

              ( No Gift Policy )

    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก

     นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

 ประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

  

  แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

    

           ร้องเรียนร้องทุกข์

       แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการ

      

          แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ

     

 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี อบต.หนองหลัก

    

          แบบขออนุญาตก่อสร้าง

 

สิทธิประโยชน์ของประชาชนตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ

  

 การแสดงความคิดเห็นในการรับบริการ อบต.หนองหลัก   

 

ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทาสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

  

 

 

กระทู้ล่าสุด

  • ไม่มีกระทู้แสดง

ล็อกอินสมาชิก

บุคคลออนไลน์

มี 27 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Email/Contact

Easy to startEmail :       ส่งข้อความติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 

คลิ๊กเพื่อส่งเมลล์...

Docs / Download

Docs / Supportแหล่งดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

ดาวน์โหลด...

Administrator/Email Login

Native RTL Supportสำหรับ Administrator/Email Login

Login...

Designs by CoolMaxRadio