See PRO editionSee PRO edition

 

 

               องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลักประชาสัมพันธ์ การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และพฤติกรรมของคนทั่วประเทศจะเปลี่ยนไป จนกลายเป็น “วิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal” ในหลายๆ พฤติกรรม ไม่ว่าจะเป็น1. ใส่หน้ากากอนามัยทุกวัน เพื่อลดโอกาสในการรับ แพร่เชื้อ

2. หมั่นล้างมือบ่อยๆ หลังจับสิ่งของต้องรีบล้างมือทันที

3. รักษาระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1-2 เมตร เพื่อป้องกันทั้งตนเอง และผู้อื่น

4. ทำงานที่บ้าน เพื่อให้อยู่บ้านมากที่สุด ลดการเดินทาง

5. สั่งอาหารออนไลน์ หรือซื้อกลับไปทานที่บ้าน

6. การเรียนการสอนแบบออนไลน์

7. งดการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง หรือแออัด และพยายามหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่คนเยอะ

8. ใช้เทคโนโลยีสังคมไร้เงินสด ทำธุรกรรมออนไลน์

9. ดูแลทำความสะอาดบ้าน รวมถึงที่ทำงาน ให้ปราศจากเชื้อโรค

.

            ซึ่งหากทุกคนหันมาสนใจดูแลสุขอนามัยพื้นฐานทั้งของส่วนตัว และของส่วนรวมมากขึ้น ก็จะส่งผลให้ทุกคนมีสุขอนามัยที่ดี ลดความเสี่ยงจากการได้รับเชื้อโรคต่างๆ

                             

                           

Designs by CoolMaxRadio