See PRO editionSee PRO edition

 

 

                                                            กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

                                                         

 

 

               

       

                    นายวัชรธร  ทูลไธสง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการ

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

                                     
 

                                                                    

          

                     

นายเกียรติศักดิ์  เกียรติเจริญศิริ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

          

  

 

 

  

-ว่าง-

ครูผู้ดูแลเด็ก

 

 

                                                        

                 นางสาวพนิตสุภา  พิมพ์เงิน

  ผู้ดูแลเด็ก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 นางสาวโสพิศ ไทรงาม

 ผู้ดูแลเด็ก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

นายจรัส  รัตนภักดี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก

โทร.044-081018 / 097-9628946

  

          รับฟังความคิดเห็นประชาชน 

 

 แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม อบต.หนองหลัก

         ลงทะเบียนคำร้องเด็กแรกเกิด

          ประชาสัมพันธ์ เด็กเเรกเกิด

         แจ้งติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้า

        แจ้งถนนสาธารณะชำรุดเสียหาย

            นโยบายไม่รับของขวัญ

              ( No Gift Policy )

    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก

     นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

 ประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

  

  แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

    

           ร้องเรียนร้องทุกข์

       แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการ

      

          แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ

     

 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี อบต.หนองหลัก

    

          แบบขออนุญาตก่อสร้าง

 

สิทธิประโยชน์ของประชาชนตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ

  

 การแสดงความคิดเห็นในการรับบริการ อบต.หนองหลัก   

ล็อกอินสมาชิก

บุคคลออนไลน์

มี 19 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Designs by CoolMaxRadio