See PRO editionSee PRO edition

 

 

ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมืองดเผาในที่โล่ง

เพื่อเป็นการลดภาวะโลกร้อนและป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก  ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  งดการเผาทุกชนิด เช่น การเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตร  ทั้งการเผาขยะ เผาเศษใบไม้  วัชพืช  โดยหันมาจัดการเศษวัสดุการเกษตร อาทิ ตอซังข้าว ตอซังข้าวโพด ตอซังอ้อย และซากวัชพืชฤดูแล้ง โดยการไถ่กลบ การใช้สารย่อยสลาย หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม

 

 

 

 

 

ล็อกอินสมาชิก

บุคคลออนไลน์

มี 13 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Designs by CoolMaxRadio