See PRO editionSee PRO edition

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลักได้จัดอบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 20 - 22 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง โดยได้รับเกียรติจากนายไพรัช วิทยานุมาศ นายอำเภอชุมพวง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้

 

 

 

 

Designs by CoolMaxRadio